zdjęcia z canona do kwietnia 2011 4797

RIO uznała, że dodatek dla dyrektorki był źle naliczony i nie powinien być wypłacony.

 W protokole  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, po przeprowadzonej kontroli w UMiG w Wąchocku stwierdzono, że burmistrz pismem z dnia 21.03.2011 r. przyznał Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku dodatek w związku z realizacją przez ZPO projektu pn. „Kompleksowa edukacja przedszkolna w Gminie Wąchock”, w wysokości 552 zł brutto miesięcznie w okresie realizacji projektu, tj. od dnia 01.02.2011 r. do dnia 31.01.2013 r.

Przypomnijmy, że w tym czasie w istniejącym przedszkolu ze środków unijnych utworzono dwie grupy przedszkolaków. Była to druga faza dwuletniego projektu. Wcześniej realizowany był projekt unijny w latach 2009-2011. Dzięki udziałowi dzieci i rodziców w projekcie maluchy mogły bezpłatnie korzystać z zajęć przedszkolnych oraz wyżywienia. Zyskało też przedszkole jako placówka.

W projekcie zrealizowano zakup zabawek, wyremontowano stołówkę, powstał plac zabaw, a sale przedszkolne wyposażone zostały  w ciekawe przedmioty edukacyjne.  Dzieci uczestniczyły w kilkunastu wycieczkach. W tym czasie aktywna była grupa rodziców, która mocno angażowała się w życie przedszkola. Były przedstawienia i fantastyczna zabawa w piratów.

Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że był to jeden z lepszych okresów funkcjonowania placówki.

Projekt nadzorowała i pobierała za to  wynagrodzenie koordynatorka projektu niejaka pani Justyna. Samo przedszkole jako część ZPO funkcjonowało tak jak dziś, czyli kierowane było przez dyrektora ZPO. Sama dyrektor była bardzo  zaangażowana w realizację tego projektu i trudno kwestionować, że za tę pracę mogło należeć się jej dodatkowe  wynagrodzenie.

Projekt jednak nie przewidywał dodatkowej wypłaty dla szefowej placówki. Mimo tego gmina po decyzji burmistrza co miesiąc wypłacała dyrektorce dodatkową kwotę. Niestety obowiązujące przepisy okazały się bezlitosne. Według RIO dodatki funkcyjne przyznano łamiąc przepisy. Na razie nie wiadomo, czy wypłacona nadwyżka finansowa powinna być zwrócona do budżetu, czy była niewłaściwie umieszczona w pozycji wydatków, a może to zwykła pomyłka, która się wyjaśni? Nie jest przesądzone, że to błąd jakkolwiek RIO sygnalizuje naruszenie ustawy o finansach.

W wystąpieniu pokontrolnym RIO czytamy, że dyrektor w okresie od 1.02.2011 r. do dnia 30.08.2011 r. pobierała wynagrodzenie na podstawie angażu z dnia 05.09.2010 r. w łącznej wysokości 4.878,65 złZgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela , wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,-wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała Rady Miejskiej w Wąchocku z 2009 roku pozwala na m.in dodatek motywacyjny (od 3 do 15% wynagrodzenia zasadniczego) i funkcyjny (dla Dyrektora szkoły liczącej 10 i więcej oddziałów w kwocie miesięcznej od 700 zł do 1.200 zł). 

Dyrektor ZPO miała przyznany i pobierała dodatek motywacyjny w maksymalnej wysokości – czytamy w protokole –  a zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek jaki mógł przyznać Burmistrz dla Dyrektora w związku z realizacją projektu to dodatek funkcyjny (mimo, iż w piśmie z dnia 21.03.2011 r. nie określono podstawy prawnej dodatku).

– Przyznanie dodatku spowodowało przekroczenie maksymalnego wynagrodzenia Dyrektora wraz z należnymi dodatkami, ponieważ zgodnie z § 4 pkt. 3  wynagradzania nauczycieli maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego wynosi 1.200 zł, natomiast dodatek faktycznie wypłacony w okresie od dn. 01.02.2011 r. do dn. 31.01.2012 r. wynosił łącznie 1.652 zł (1.100 zł + 552 zł), a w okresie od dn. 01.02.2012 r. do dn. 31.01.2013 r. wynosił łącznie 1.643 zł (1.100 zł + 543 zł) – czytamy w dokładnych wyliczeniach RIO.

Powyższe spowodowało wypłatę wynagrodzenia w wysokości wyższej o 10.740 zł od maksymalnego wynagrodzenia jakie mogło być wypłacone zgodnie z przepisami, co narusza art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

Z informacji uzyskanej na Sesji Rady Miejskiej od skarbnika gminy można było wywnioskować, że do RIO zostały wysłane wyjaśnienia także w tej sprawie. Nie wiadomo jakie kroki zostaną podjęte ze strony organu kontrolującego.

na podstawie protokołu RIO oprac.  /TSz/

zdjęcia z archiwum autora

Share via email+1Share on TwitterShare on Facebook

Skomentuj (Komentarzy: 13)

Informacje o wachock.info

Strona redagowana od września 2010.Liczba zamieszczonych artykułów 1250
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

 • Serwitut. Dodatkowe numery do odbioru stosów opałowych
 • 10256991_433204323483683_4856845724972403081_o
  Sukces piłkarzy Meteor Campeones z Wąchocka
 • CAM00134
  Radni przyjrzeli się rewitalizacji. Jest wiele uwag.
 • IMG_6111
  Sprawdzian szóstoklasistów – Gmina Wąchock druga w powiecie. Wielka Wieś najlepsza w gminie.
 • nowy lg 315
  14 dni na zakończenie rewitalizacji Wąchocka. Są poprawki i efekty.
 • IMG_7368 (2)
  Nasz człowiek w sejmie – relacja młodego posła
 • campeones
  Nasi piłkarze się rozkręcają. Wygrali z mistrzem
 • po
  Koło Platformy Obywatelskiej w Wąchocku przestało istnieć
 • IMG127
  Szkoła nie wpłaciła pieniędzy. Gdy sprawa wyszła na jaw dociekano czy nie złamano tajemnicy bankowej.
 • CAM00167
  Zwinięty asfalt trafi na ul. Powstańców k. Św. Jana
 • szynobus
  Szynobus zmienia rozkład jazdy od 15 czerwca. Uniemożliwiono przesiadkę do Wrocławia i Lublina.
 • wykus2
  W sobotę koncert przed klasztorem. Uroczystości partyzanckie na Wykusie i w Wąchocku.
 • CAM00191
  Dwie białe kreski powstawały 7 lat.
 • CAM00194
  Organizacja ruchu drogowego po remontach. Czy ktoś z autorów ma prawo jazdy, czy wiedzę czerpie z zabawy samochodzikami? Te bez ofiar mogą się zderzać.
 • pomnik sołtysa
  Rewitalizacja na 5 dni przed… Finałem?
 • IMG_6521
  30 lat pomnika „Ponurego”. Zakończyły się uroczystości rocznicowe. (Zdjęcia). Odsłonięcie tablicy „Halnego”
 • DSC_4290
  W cieniu Mundialu. Piłkarski maraton wąchockiej drużyny z sukcesami.
 • Dziewczyny Gimnazjum2
  Koszykarki UKS Meteor z gimnazjum w wielkim finale w Łodzi
 • CAM00212
  Rewitalizacja finiszuje. Wykonawca kończy w dużym tempie.
 • CAM00215
  Pół setki piłkarzy z Wąchocka. Mają od 6 do 12 lat i chcą grać.

13 odpowiedzi na „RIO uznała, że dodatek dla dyrektorki był źle naliczony i nie powinien być wypłacony.

 1. koło pisze:

  No to teraz zwroćik kaśiorki DJ

 2. Anonim pisze:

  Protokół RIO z kontroli w ZPO Pan widział, tam też jest ciekawie zwłaszcza w kwestii udzielenia zamówienia publicznego firmie wurst na dostawę żywności i braku złożenia oświadczenia wynikającego z art. 17 ustawy o zamówieniach publicznych. Dla sprezyzowania firma Wurst to dokładnie przedsiębiorstwo handlowe Andrzej Janas z Wąchocka. Dodam tylko ze w oświadczeniu majątkowym Pani Dyrektor nie ma rozdzielnosci majątkowej. Tym chyba tez powinna sie zając komisja rewizyjna. Jeżeli zamowienie zostało udzielone nie zgodnie z prawem zamówień publicznych to pieniądze z dotacji powinny być zwrócone.

 3. PRACOWNIK sz. pisze:

  Jestem b.ciekaw czy komisja rewizyjna tym się zajmie?Co na to p.Janus?
  Będzie zlecenie Rady na najbliższej sesji?czy znowu zamieciecie pod dywan.

 4. wachocczanin pisze:

  I teraz już wiadomo dlaczego do Wąchocka nie wpuszczono Biedronki. ….Bo trzeba zadbać o prywatne interesy partyjnej koleżanki…..wstyd i hańba dla Wąchocka, za takie podejście do sprawy. Nie liczy sie interes ogółu tylko przywatne sprawy włodarzy i ich kolesiów.

 5. wachocczanin pisze:

  Jakby P. Janas miała trochę wstydu i honoru to by oddała niesłusznie pobrane pieniądze. Poczekamy, zobaczymy, czy ta pani wie co to jest honor!

 6. Paragraf pisze:

  Dyrektor ZPO nie złożyła oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zakończonych zawarciem z Przedsiębiorstwem Handlowym „Wurst” umów: Nr 1/2011 w dniu 14.04.2011 r., Nr 2/2011 w dniu 14.04.2011 r. i nr 11/2011 w dniu 14.06.2011 r.

  Art. 17. 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
  1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
  2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
  5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

 7. Ktoś pisze:

  „Z informacji uzyskanej na Sesji Rady Miejskiej od skarbnika gminy można było wywnioskować, że do RIO zostały wysłane wyjaśnienia także w tej sprawie.
  Ciekawe jakie te wyjaśnienia. Jeżeli nie ma podstaw prawnych do dodatku, to pozostaje autorski aneks JS do Karty Nauczyciela.
  W końcu projekt unijny był realizowany w ramach działalności statutowej przedszkola, a dodatek motywacyjny którym można nagradzać szczególne osiągnięcia był wypłacany w maksymalnej wysokości. Znaczy, że dodatek się nie należy i kasa powinna być zwrócona.

 8. zdziwieni?! pisze:

  przecież od lat było tak że wszystkie etaty są w wąchocku dawane po znajomości dlaczego teraz to wszystkich dziwi….czy to za czasów Pani czy Pana burmistrz i na pewno tak będzie dalej…rączka rączkę myje i jakoś się żyje….a pani J. jest nie do ruszenia. Dla spokoju odda w ratach…

 9. Maniek pisze:

  kochany redaktorze jak juz piszesz o pani tej pani to proszę nie wstawiaj jej zdjeć bo mi dzien psujesz mogę czytać ale paszczaka nie chce oglądać

 10. fran pisze:

  To była jednak kasiorka, a wszystkim rozpowiadała, że nawet grosza nie ma z projektu.

  Noooo grosza to może nie ale tysiaki i owszem…

 11. Anonim pisze:

  a ja mam pytanie skoro był ogłoszony przetarg na dostawę jedzenia do ZPO to ilu było zgłoszonych oferentów do przetargu. Jeśli taki przetarg w ogóle był???? Bo jeśli jeden oferent się zgłosił to przetarg powinien być chyba unieważniony i rozpisany ponownie. Czy taka była procedura???
  Zresztą dobrą etyczną zasadą powinno być aby firma powiązana z dyrektorką i każdą inna władzą nie powinna startować w takim przetargu na rodzimym mieście. Mam nadzieję że szybko sprawami zajmie się RIO oraz Komisja Rewizyjna.

 12. tenis pisze:

  Masz rację , ale pycha p.dj sięgła zenitu.Jesienią zrobimy porządek.
  Szkoda mi Jarka , ale on nadal wierzy dj.basi,ewie ,marianowi itd.
  przegrał chłop i tyle!

 13. przyszły burmistrz pisze:

  W sierpniu podejmę decyzję.Będzie to zaskoczenie dla wszyzstkich!
  Jarek ze mną przegra.Skończy się era Basi i EWY.Wygram w I-ej turze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.