Podsumowanie kadencji przewodniczącego Zarządu Osiedla Południe

Sesja 28.06.2007 – prośba o włączenie nocnego oświetlenia na okres wakacji, likwidacja odwodnienia ul. Langiewicza na ulicę Dolną,

Sesja 31.08.2007 – pytanie o normy dla szerokości chodników i wysokośc krawężników (reakcja na budowę ulicy Langiewicza, wniosek o instalację monitoringu przy ZPO i MGOK

Sesja 29.10.2007 – wniosek o udrożnienie przejazdu i likwidację wybojów przed Wszystkimi ÂŚwiętymi na ul. Ogrodowej, wniosek o ograniczenie tonażu dla ciężarówek parkujących na placu prz Kościelnej, Wniosek o posprzątanie plakatów po wyborach do parlamentu, wniosek o lepszy nadzór nad pracownikami układającymi kostkę na chodnikach.

Sesja 30.11.2007 Prośba do UMiG o obniżenie zjazdów z chodnika. Ich wysokośc utrudnia poruszanie się wózkom dziecięcym i inwalidzkim

Sesja 28.12.2007 Wstawienie się za sołtysami, których TP chciała obarczyc rolą akwizytorów

Sesja 28.01.2008 Wniosek o poprawki do statutu, inicjatywa spotkania z zarządcą cmentarza w sprawie opłat za usługi pogrzebowe, pytanie do kierownika MGOPS o zimową opiekę nad ubogimi rodzinami, informacja o domenie internetowej opłacanej z diety przewodniczącego

Sesja 29.02.2008 Pytanie do Zarządu Powiatu o sprecyzowanie terminu oddania nowego szpitala do użytku, poparcie E.Błach w sprawie montażu barierek przy rowach na ulicy Radomskiej, Wniosek do burmistrza o podjęcie działań w kierunku remontu DK 42 biegnącej wzdłuż ul. Starachowickiej do Wygody.

Sesja 4.07.2008 Udział w dyskusji i uznanie dla Lokalnego Programu Rewitalizacji, apel do radnych o zwiększenie środków dla kultury w Wąchocku. udział w dyskusji nt przyznania dotacji dla MGOK, wniosek o nadanie właściwej rangi Turniejowi Sołtysów, prośba do burmistrza, by w jasny sposób wyjaśnił mieszkańcom w jaki sposób będą waloryzowane ich wpłaty na budowę kanalizacji, wniosek o lustro i organizację ruchu na zakręcie przy ulicy Torowej, wniosek o remont nawierzchni ulicy Wielkowiejskiej

Sesja 29.08.2008 – wniosek do dyrektora gimnazjum, by w sprawozdaniach nie podawał do publicznej wiadomości nazwisk uczniów ze złymi ocenami, wniosek o dokładne precyzowanie położenia działek, które gmina ma zamiar sprzedac lub wydzierżawic, protest w sprawie odebrania głosu podczas dyskusji o doprowadzeniu wody do posesji przy ul.Kieleckiej, pytanie o planowane zmiany w organizacji wywozu śmieci, wniosek o zmianę organizacji ruchu na ul. Sandomierskiej, uporządkowanie ulicy Dworcowej, odsłonięcie tablicy promującej klasztor, pytanią dlaczego nie uczczono święta 15 sierpnia wiązanką pod pomnikiem poległych w 1920 roku wąchocczan, wniosek o uruchomienie punktów zbiórki śmieci segregowanych, wniosek o wyznaczenie przystanku dla dzieci koło szkoły, wniosek o czytelne oznakowanie skrzyżowania Langiewicza,Starachowicka, pl. Ponurego, wniosek o drogowskaz w Ratajach dla kierunku Wąchock.

Sesja 3.10.2008 Pytanie o zasady finansowania przedszkoli w trakcie realizacji projektów unijnych i po ich zakończeniu

Sesja 27.10.2008 Informacja dla Radnych, że mieszkańcy nie są należycie poinformowani co to są górne stawki opłat za wywóz śmieci. Firmy nie chcą podpisywac umów bez uchwały radnych.

Sesja 18.12.2008 Pytanie dlaczego z opłat targowych planuje się zebrac tylko 500 zł, według wyliczeń mogłaby byc to kwota ponad 2000 zł, pytanie dlaczego UMiG wyręcza firmy śmieciowe w drukując ich ofertę. Za to powinny zapłacic firmy. Wniosek o okrzyknięcie roku 2009 ,rokiem 555 rocznicy praw miejskich Wąchocka jako znaczącego wydarzenia w promocji Wąchocka.

Sesja 30.12.2008 Sugestia zmiany nazwy szkoły w Parszowie z Ludowego Wojska Polskiego na Wojska Polskiego. Przypomnienie, że nazwa LWP zapiasała się niechlubnie w historii Polski (pacyfikacja robotników, najazd na Czechosłowację, stan wojenny)

Sesja 30.01.2009 Pytanie do radnego powiatu Pawła Ciszewskiego o sprzedaż bloku H przy szpitalu, prośba do burmistrza, by w sprawozdaniach uwzględniał wnioski z posiedzeń Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich, pytanie o zasady kontroli w punktach sprzedaży alkoholu, wniosek wspólnie z radnym K. Winiarczykiem o przejście dla pieszych w okolicy ul. Partzantów oraz wniosek o przeniesienie przystanku za skrzyżowanie

Sesja 28.04.2009 Jako koordynator organizacji 555 lecia praw miejskich – informacja o scenariuszu imprezy

Sesja 29.05.2009 Wniosek o odwodnienie ul. Wielkowiejskiej, wniosek o oznakowanie Ceglanej jako ulicy ślepej oraz doświetlenie ulicy, wniosek o ustawienie znaków turystycznych na drogach prowadzących do Wąchocka . Przyjęcie gratulacji od radnego R. Janusa za społeczną zaangażowanie przy organizacji 555 rocznicy Wąchocka

Sesja 30.06.2009 Wniosek o remont ul. ÂŚw.Rocha i parkingów przy cmentarzu, prośba do kierowców firm z ul.Sw Rocha o ograniczenie prędkości, wniosek o znak ostrzegawczy o konduktach pogrzebowych, wniosek o uzupełnienie znaków ustąp pierwszeństwa przejazdu, wniosek o podjęcie rozmów z PWiK nt. wymiany rurociągu pod ulicą Wielkowiejską

Sesja 27.08.2009 – Pytanie o podanie terminu budowy ul. Wielkowiejskiej, wniosek o wybrukowanie rozjeżdżonych trawników na pl. Ponurego (pierzeja południowa). Radny S. Rudzki podziękował przew. T. Szczykutowiczowi za inicjatywy doceniane przez mieszkańców gminy.

Sesja 29.09.2009 – wniosek o zwiększenią ilości skrzynek pocztowych w mieście, wniosek o znak STOP na przejeździe przy ul. Partyzantów

Sesja 27.10.2009 – wniosek o uporządkowanie działki gminnej obok mostku przy urzędzie z przeznaczeniem na parking lub placyk do zawracania

Sesja 30.11.2009 Wniosek o naprawę gwarancyjną ul. św Rocha, naprawę ul. Kolejowej przy poczcie, likwidację dzikiego wysypiska na przedmieściu, informacja o zagrożeniu bezpieczeństwa dzieci przez bezpańskie psy, włączenie lamp do godziny 1 w nocy, uporządkowanie granic działek przy ulicy Dolnej. Wniosek o oficjalne podziękowanie dla Stanisława Soyki za promowanie Wąchocka.

Sesja 23.02.2010 pytanią do władz powiatu o strategię promocji i miejsca Wąchocka w materiałach wydawanych przez powiat, wniosek o udzielanie pomocy kancelaryjnej ze strony urzędu dla stowarzyszeń, które ubiegają się o środki unijne. wniosek o likwidację wycieku gazu przy ul. Ceglanej

Sesja 30.03.2010 pytanie o piesze patrole policji podczas wakacji

Sesja 27.04.2010 wniosek o poprawienie zatoki autobusowej przy Starachowickiej i odbudowę wjazdu na posesję mieszkającej tam kobiety

Sesja 25.05.2010 wniosek o stworzenie instrukcji dla służb biorących udział w akcjach kryzysowych, apel o stworzenie lepszych warunków lokalowych dla OSP i remont beczki w wozie strażackim, wniosek o wyróżnienie mieszkańca ul. Starachowickiej, który narażając życie uratował człowieka z pożaru. Zrzeczenie się diety przewodniczącego na rzecz powodzian

Sesja 29.06.2010 wniosek o profesjonalną promocję Turnieju Sołtysów

Sesja 28.09.2010 wniosek o zmianę oświetlenia w MGOK, wniosek o wiatę przystankową na ul. Wygoda, wniosek o chodnik na ul. Starachowickiej, wniosek o poprawę nawierzchni ulicy Powstańców i Ogrodowej, wniosek o wybór i zatwierdzenie Hejnału Wąchocka

Sesja 15.12.2010 Wniosek o świąteczny wystrój Wąchocka, wniosek o całonocne oświetlenie ulic w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wniosek o wywiezienie śniegu z rynku, wniosek o likwidację oblodzenia na rogu Kolejowej i św. Rocha

Sesja 30.12.2010 Wniosek o dofinansowanie komunikacji publicznej ze Starachowic z uwzględnieniem dopłat do biletów, na terenie gminy Wąchock.

Powyższe zestawienie aktywności powstało na bazie protokołów z Sesji Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010.

oprac.T.Sz

Share via email+1Share on TwitterShare on Facebook

Skomentuj (1 komentarz)

Informacje o wachock.info

Strona redagowana od września 2010.Liczba zamieszczonych artykułów 1250
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

 • W niedzielę pierwszy „pół-sołtys” Wąchocka.(miał być,ale…) – Informacja z ostatniej chwili: wybory w innym terminie.czytaj o szczegółach.
 • 100_0090
  Czy wyższa cena za bilet kupiony u kierowcy MZK jest niezgodna z prawem?
 • 100_0106
  Burmistrz Samela na sesji Rady Miejskiej: Nie ma obaw o obwodnicę.
 • 100_0044
  Kawałek Wielkowiejskiej w tym roku?

 • Budżet z jednym wstrzymującym się.

 • Dziś w Kronice czytaj relacje z sesji Rady Miejskiej. W sobotę szukaj opowieści o tym jak radni nie pozwolili zabrać głosu mieszkańcom, o pożegnaniu komendanta i powitaniu sołtysów. Wkrótce więcej informacji i zdjęć w Kronice Wąchocka.
 • 100_0124
  Sesja Rady Miejskiej: Mieszkańcy byli, głosu nie mieli.
 • 100_0130
  Droga nasza (nie)asfaltowa. (zdjęcia)

 • Zawsze po stronie mieszkańców (ogłoszenie wyborcze)
 • 100_0149
  Lodowiec ma rodzeństwo. Sklonował się na Torowej.

 • Kolejowa tonie… w ciemnościach
 • 100_0155
  Uskok w jezdni nie daje spać
 • 100_0162
  Skwerek w środku wsi. Może dałoby się u nas.

 • Właściciel pałacu czeka na lepsze czasy.
 • kwiaty_bukiety_060d1_507
  Życzenia dla Was Kobiety Najdroższe.
 • 100_0177
  Bawili się 8 marca.(foto)
 • 35e1d4d02bf980f1b79554803209a547754d9e69861e153b38de8d3a5968f51d2b4fa091aa4cb57dcc34a1518da05ecfafd97dda6f548f09335710d64b4faf4b[1]
  Liga Mistrzów w Kielcach na żywo. Nasi uczniowie wśród kibiców.
 • urna
  Wyborczy Wąchock. W niedzielę wybory uzupełniające.

 • DZIĘKUJĘ SZANOWNYM WYBORCOM

 • …i po emocjach, i po wyborach.

Jedna odpowiedź na „Podsumowanie kadencji przewodniczącego Zarządu Osiedla Południe

 1. Mac pisze:

  Udział w 45 sesjach rady miejskiej? To jesteś masochistą i chociaż z tego powodu należy Ci się prawo do zabierania głosu. Mam nadzieję, że więcej ludzi myśl podobnie i internauci z Wąchocka udadzą się do urn aby oddać na Ciebie głos.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.