głosowanie uchwały mieszkańców

Fotorelacja z zebrania wiejskiego w Wielkiej Wsi – zobacz zdjęcia i przeczytaj tekst.

Od Wielkiej Wsi ropoczęły się zebrania wiejskie podczas których mieszkańcy dokonują wyboru sołtysa i Rad Sołeckich. 30 stycznia br do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi tłumnie pojawili się mieszkańcy sołectwa. Spośród 1107 uprawnionych do głosowania przyszło 326 osób oraz kilkanaście gości spoza sołectwa. Zebranie otworzył wiceburmistrz , który po stwierdzeniu kworum poinformował,że wszelkie decyzje podjęte drogą głosowania na zebraniu są prawomocne.

Najwięcej emocji wiązało się z wyborami sołtysa. (W minionej kadencji funkcję tę pełniła ).

Wśród gości znaleźli się radni Rady Miejskiej reprezentujący w radzie Wielką Wieś oraz przewodniczący Robert Janus. Wiceburmistrz zaproponował przegłosowanie liczby osób, które znajdą się w przyszłej Radzie Sołeckiej. Zdecydowano, że będzie to 7 osób. Następnie wybrano komisję skrutacyjną. Zgłoszono czworo kandydatów. Do wyłonienia trójki potrzebne było głosowanie, które nastręczyło nieco problemów. Policzenie lasu rąk nie było łatwym zadaniem. Wybór komisji trwał kilkanaście minut. Gdy Komisja ukonstytuowała się, mieszkańcy zaczęli proponować kandydatów na sołtysa. Radny zgłosił Dariusza Dudka, radny Konrad Wojtachnio Zdzisława Przygodę, a z sali padło nazwisko Haliny Nowickiej i jeszcze jednej osoby, która nie wyraziła zgody na kandydowanie. Po zgłoszeniu kandydatur głos zabrali pretendenci do funkcji sołtysa Wielkiej Wsi. przedstawił się w kilku słowach, podobnie postąpiła Halina Nowicka, która przypomniała zebranym, że przez minione 4 lata była sołtysem Wielkiej Wsi i poprosiła o kolejny mandat zaufania. Nieco dłużej, czym momentami wzbudził irytację zebranych, przemawiał .
Z. Przygoda przypomniał mieszkańcom, że od 26 lat jest w samorządzie. Mówił o zasługach dla społeczności swojej wsi. Jak podkreslił mimo wyniku w wyborach samorządowych, który nie dał mu miejsca w radzie miejskiej nie zamierza jeszcze iśc na „emeryturę”. Stąd podjął decyzję o kandydowaniu na sołtysa. Zdzisław Przygoda chciał zapewne podkreślic, że nie szuka dodatkowego źródła dochodu jako sołtys, ale chciałby służyc swoim doświadczeniem samorządowca i społecznika. Przydługa wypowiedź Przygody spotkała się z dezaprobatą części obecnych, która znacząco klaszcząc dała do zrozumienia, by kandydat kończył swoje przemówienie. Niezrażony tym Zdzisław Przygoda podał jeszcze kilka przykładów ze swojej działalności czym najprawdopodobniej uzyskał efekt inny od zamierzonego.

Po prezentacji rozpoczęło się głosowanie. Każdy z obecnych był wyczytany, podchodził do stolika i głosował. Samo głosowanie trwało kilkadziesiąt minut. Przeciągnęło się później również liczenie głosów. Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem Teresy Rymarczyk długo miała dylemat jak zakwalifikowac sporą liczbę kart do głosowania. Wiele osób nie skreślało kandydatów, których nie wybierali, lecz w różny sposób wskazywali swojego kandydata. Były zakreslenia lub skreślenia tylko numeru na liście. Po konsultacji z zapisami statutu, który mówi o tym, że wyborca musi w wskazac swojego kandydata stwierdzono, że nie ma niezgodności w sposobie jaki wielu wyborców wybrało. Tylko 17 głosów było ewidentnie nieważnych.

Po przeliczeniu głosów okazało się, że wynik waży się tylko jednym głosem. Dla pewności głosy przeliczono jeszcze dwukrotnie. 102 głosy uzyskał Dariusz Dudek, a jego rywalka Halina Nowicka 101. Z. Przygoda miał 92 głosy. Po ogłoszeniu wyników sala opustoszała. Zostało 56 osób, które wybrały skład Rady Sołeckiej.(nazwiska podajemy w innym miejscu). Po przyjęciu gratulacji nowy sołtys objął rządy w Wielkiej Wsi. Wiceburmistrz S,Staniszewski wręczając bukiet kwiatów sołtys Halinie Nowickiej podziękował jej za 4 lata pracy, przypominając mieszkańcom, że Halina Nowicka nadal jest inkasentem urzędu i zbierze I ratę podatków. Nie wiele osób wie, że wprawdzie w naszej gminie funkcję sołtysa łączy się z inkasentem, ale nie musi to byc regułą. Do zmiany inkasenta potrzebna będzie decyzja Rady Miejskiej. – /relację i zdjęcia przygotował Tomasz Szczykutowicz/

Share via email+1Share on TwitterShare on Facebook

Skomentuj (Skomentuj ten artykuł!)

Informacje o wachock.info

Strona redagowana od września 2010.Liczba zamieszczonych artykułów 1250
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
 • Krzyż 1863
  148 rocznica Powstania Styczniowego
 • przed wymarszem
  Fotoreportaż z obchodów 148 rocznicy Powstania Styczniowego

 • Trzy pomniki i prochy generała.
 • c12
  Problem ronda w Starachowicach. Teraz dopiero jest niebezpiecznie.

 • Wybory w LGD Wokół Łysej Góry – jak to wyglądało?

 • W niedzielę wybiorą sołtysa w Wielkiej Wsi.
 • kbw_logo_h30
  7 Komitetów Wyborczych zamierza zgłosić kandydatów na radnego.
 • I sesja -widok ogólny
  Mieszkańcy na sesji Rady Miejskiej
 • urna
  Na Wielkiej Wsi wybrano nowego sołtysa. Rekordowa frekwencja. Dariusz Dudek wygrał 1 głosem!
 • Dariusz Dudek-nowy sołtys
  Nowy sołtys Wielkiej Wsi – sylwetka.

 • Znowu sukces
 • tablica przedszkole
  Dokumenty do przedszkola – wracamy do tematu
 • szopka3
  Koniec śpiewania kolęd. 2 lutego ostatni dzień szopki
 • urna
  Wybiorą sołtysa w Marcinkowie
 • występy maluchów
  Przedszkole! Rodzice spotkali się z koordynatorem. Zaskakujące zmiany.

 • Bezpieczne ferie – spotkanie w Wielkiej Wsi

 • Ferie w Wielkiej Wsi

 • Dziś o 16. wybory sołtysa w Marcinkowie. Wieczorem relacja w Kronice.
 • Ewa Madej
  Ewa Madej ponownie sołtysem Marcinkowa – relacja i zdjęcia.
 • 94e70bb36aac4ef2278a17c861e02e28b963e8dbd83c643b43157b3eb508ca1c45f94c8dc2fec5cdf4d95439399ad2102d204bb17ad7d37f4d043adf99c843ad[1]
  Sportowe pasje uczniów – zdjęcia z meczu w Kielcach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.